Éves jelentés 2020 – MEGYSZ

Elkészült a tavalyi évre, 2020-ra vonatkozó, a nyolc legnagyobb, kizárólag 100 százalékban magyar tulajdonban lévő orvostechnikai vállalat által létrehozott Szövetség éves jelentése. A hazai ipar számára kedvezőtlen tény, hogy a magyarországi orvostechnikai cégek összes értékesítésén belül a belpiaci értékesítés aránya tovább romlott, évről-évre csökken, míg 2018-ban ez 18% volt, 2019-ben 17, 2020-ban pedig már csak 16% volt.

 

A globális orvostechnikai ipar a leggyorsabban növekvő ágazatok egyike, ez a szegmens a legtöbb fejlett országban ma a GDP-növekedés több mint 10 százalékát adja.

Kitekintő – a koronavírus-járvány sajátos változásokat idézett elő

A MedTech Europe Facts & Figures 2021 kiadványának jelentése szerint az elmúlt 10 évben az európai orvostechnológiai ipar évente átlagosan 2 %-os növekedést mutatott fel, ám 2009-ben a recesszió miatt a növekedés mindössze 1 %-os volt. A rá következő évben, 2010-ben a piac újra „felépült”, azóta a növekedés évi 2,6 % (2013) és 9,3 % (2015) között változik. A növekedés 2020-ban viszonylag magas, 8,5 % volt. A 2020-as év a Covid-19 pandémiával magyarázhatóan sajátos változásokat idézett elő: a tervezett műtéti beavatkozások elhalasztása miatt a protézisek és ortopédiai segédeszközök iránti kereslet csökkent, csakúgy, mint a fogászati eszközök iránti kereslet, miközben jelentősen nőtt az egyszer használatos eszközök és a személyes védőeszközök (pl. nazális kanül, egyszer használatos kesztyű, fecskendő), illetve a lélegeztetést támogató eszközök iránti igény.

Töltse le éves jelentéseinket!

MEGYSZ ÉVES JELENTÉS – 2018.

MEGYSZ ÉVES JELENTÉS 2019. 

MEGYSZ ÉVES JELENTÉS 2020

Európában nőtt az iparágban foglalkoztatottak száma

Az európai orvostechnológiai iparban végzett munka erősen produktív, alkalmazottanként évente kb. 184 ezer EUR-os hozzáadott érték elő – állításával lehet kalkulálni. Európában 2020-ban közvetlenül több, mint 760 ezer embert foglalkoztatott, ez 30 ezerrel több, mint egy évvel korábban, és az összes foglalkoztatott 0,3 %-át jelenti. Viszonyítási alapul szolgálhat, hogy ugyanebben az időszakban az európai gyógyszeripar körülbelül 790,5 ezer alkalmazottat számlált. Európa-szerte több mint 33 ezer orvostechnológiai cég van jelen, a MedTech Europe jelentése szerint (2019-ről 2020-ra) jelentősen, egy év alatt 5 ezerrel nőtt a számuk. A cégek körülbelül 95%-ban kis- és közepes méretű vállalkozások, 50 alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztatnak. A legtöbb orvostechnológiai vállalkozás Németországban működik, majd azt követi Nagy-Britannia, Franciaország.

Hazai helyzet

A KSH adataiból jól látható, hogy az ágazat árbevétele az elmúlt évtizedben dinamikusan növekedett. Ennek legfőbb motorja az export: volt esztendő, amikor a külpiaci értékesítés aránya a 90%-ot is megközelítette. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2010 óta csaknem megháromszorozódott az orvostechnikai iparágban tevékenykedő cégek árbevétele. [A KSH adatgyűjtési módszertana 2018-as év adatainak feldolgozásakor változott, így a 2018−2020-ra vonatkozó adatok már összehasonlíthatók, jól tükrözik az iparági trendet – a szerk. megjegy.]

Összességében az orvosi eszközgyártó és elektronikus orvosi berendezésgyártók nettó árbevétele Az ipar termelési és értékesítési adatai szakágazatok szerint_ 2020, a növekedésben nagyobb arányt képviselt az orvosi eszközgyártók teljesítménye. Míg 2018-ról 2019-re az összes nettó iparági árbevétel mintegy 25%-kal növekedett, addig 2019-hez képest 2020-ra csak 10 százalékos emelkedés sikerült elérni.

 

Belkereskedelem – itthon folyamatosan csökken a hazai értékesítés aránya

A hazai vállalkozások számára korántsem ilyen kedvező a helyzet a belpiacon, bár sok esetben van itthoni versenyképes alternatíva – a közfinanszírozott ellátóintézmények és a magán-egészségügyi szolgáltatók vezetői, tulajdonosai nem hazai termékre költenek. 2010-ről 2020-ra az ágazat belföldön elért bevétele csaknem háromszorosára 46,4 milliárd forintra nőtt, ám az így is messze elmarad a lehetőségektől. Kormányzati szakértői becslések szerint csak az állami tulajdonban lévő kórházak támasztotta hazai kereslet is mintegy évi 150 milliárd forint, a magyar cégek – a gyártókapacitások széttagoltsága ellenére is – képesek lennének ennek jelentős részét előállítani. A magyar cégek éves bevételük csak csekély részét értékesítik Magyarországon, ráadásul a belpiaci értékesítés aránya évről-évre csökken, a KSH adatai szerint míg 2018-ban ez 18% volt, 2019-ben 17%, 2020-ban pedig már csak 16% volt.

 

Pedig Németországban a német orvostechnológiai ipar a piac 60%-át látja el hazai termékekkel, míg Franciaországban ez az arány 80%. A helyzet némiképp abszurd, hisz arra is akad példa, hogy a magyar gyártók csak külföldi köz – vetítőcégen keresztül tudják eladni a hazai termékeiket a magyar kórházaknak. A KSH Munkaerő-felmérésének adatai szerint Magyarországon a medtech iparágban 13,3 ezer munkavállalót foglalkoztatnak a cégek közvetlenül, a beszállítókat is tekintve pedig közel 30 ezer ember dolgozik ezen a területen. [Az adatok nem tartalmazzák azon foglalkoztatottakat, akik gyes/gyed igénybevétele miatt vannak tartósan távol munkahelyüktől és az ellátás igénybevételét követően visszatérhetnek oda.]

A szektor valós súlya, teljesítménye azonban biztosan nagyobb, mint amit a hivatalos összegzések mutatnak. Ennek módszertani okai vannak, hisz például a legdinamikusabban fejlődő terület, az egészségügyi infokommunikációs szoftver és eszközfejlesztést végző mintegy kétszáz cég adatai „láthatatlanok”, ugyanis a főállásban foglalkoztatottak alacsony létszáma miatt ezeket nem rögzíti a statisztikai hivatal.

A MEGYSZ tagvállalatainak teljesítménye

A MEGYSZ tagvállalatai 2020-ban összességében 64,971 milliárd forint nettó árbevételt könyvelhettek el. Hat év alatt, 2015-2020 között a 8 cég 16,7 milliárd forinttal növelte árbevételét. A tagvállalatok bevételeinek jelentős hányadát teszik ki az export, ezek aránya összességében eléri a nettó árbevétel kétharmadát (2016-ban és 2020-ban a 70 %-ot is meghaladta). Miközben tehát a belföldi árbevétel terén érdemi áttörést egyelőre nem sikerült elérni, a tagvállalatok exportja dinamikusan növekedett, és ez alapozta meg cégek bevételnövekedését az elmúlt 6 éves periódusban.

 

A MEGYSZ tagvállalatainál jelenleg közel 1600-an dolgoznak, ám a szövetség becslése szerint beszállítóikon keresztül ennél jóval több, hozzávetőleg közel 4500 ember munkájához, foglalkoztatásához járulnak hozzá.

 

2021.10.23. , ,